İnkişafın dönüş mərhələləri

1995-ci ildən fəaliyyət göstərən “AzVirt” şirkəti zamanla ayaqlaşaraq sürətlə inkişaf edir. Bu inkişafın əlamətdar hadisələrlə bağlı dönüş nöqtələri var ki, onlar təkcə Azərbaycanda deyil, bütün regionda yol tikintisi və nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynayıb: