Yol-Nəqliyyat İnfrastrukturu

avtomobil yolları

körpülər

tunellər

yeraltı və yerüstü piyada keçidləri

digər yol qurğuları

Yol-Nəqliyyat İnfrastrukturu
 

Hava Nəqliyyatı İnfrastrukturu

terminallar

aerodrom sahələri

uçuş-enmə zolağı

sükan yolları

perronlar

giriş yolları

Hava Nəqliyyatı İnfrastrukturu
 

Tikinti materiallarının istehsalı

asfalt beton qarışığları

fraksyalı qırmadaş

aktivləşdirilmiş mineral toz və s.

Tikinti materiallarının istehsalı
 

Tikinti işlərinin layihələndirilməsi

yolların layihələndirilməsi

aerodrom sahələrinin layihələndirilməsi

Füzuli Beynəlxalq hava limanı
Füzuli Beynəlxalq hava limanı