Belqrad Dairəvi yolu Layihəsi üzərində işlərin yerinə yetirilməsi E70/E75, Hissə B,
Kəsik: Ostruznica – Bubanj Potok (Hissə 4, 5 və 6) yaxınlığında Sava Çayı üzərində körpü,
Serbiya Respublikası
2018 - 2023

Texniki parametrlər və iş həcmləri:

Yolun uzunluğu
20.34 km
Hərəkət zolaqlarının sayı
4 zolaq
Hərəkət zolağının eni
3.75 m (4 x hərəkət zolağı),
3.00 m (2 x çiyin),
0.50 m (2 x ayırıcı zolağın kənarında təhlükəsizlik zolağı),
0.50 m (2 x hərəkət zolağı ilə çiyin arasında bərkidici zolaq),
4.00 m (1 x ayırıcı zolaq),
1.50 m (çiyinlər)
Torpaq işləri – kəsmə
1,459,474.33 m3
Torpaq işləri – doldurma
1,473,772.64 m3
Asfalt işləri
191,194.70 ton
Əsasın alt layı
17,865.40 m3
Qırmadaş qarışığı
62,966.93 m3
Körpülərin sayı
7 ədəd
Tunellərin sayı
3 ədəd

Belqrad Dairəvi yolu Layihəsi 3 hissədən ibarətdir A, B və C. Hazırda Powerchinanın subpodratçısı olaraq AzVirt Hissə B aşağıdakı işləri yerinə yetirir:

Hissə 4
Bütün hissənin tikintisi km 578+150 – km 585+867,
Hissə 5
Asfalt işləri km 585+867 – km 588+916.3
Hissə 6
Körpü və “Beli Potok” tunelinin tikintisi daxil olmaqla əsas hissənin tikintisi km 588+916,3 - km 593+150 və km 593+150 – km 598+489,89 hissədə asfalt işləri

Sifarişçi: Power Construction Corporation of China, Limited, No. 22, Chegongzhuang West Avenue, Haidian rayonu, Beijing, 100048, Çin Xalq Respublikası, Power Construction Corporation of China, Belqrad Filialı, Bulevar vojvode Mišića 15, 11000 Belqrad, Serbiya Respublikası

Belqrad Dairəvi Yolu 3 iyul 2023-cü ildə istifadəyə verilmişdir.