Zəngilan Beynəlxalq hava limanının tikintisi
2021

Texniki göstəricilər

Uçuş-enmə zolağının uzunluğu
3000 m
Uçuş-enmə zolağının eni (çiyinlərlə birlikdə)
60 m
Perronun sahəsi
47500 m2
Yönəldici yolların sahəsi
11340 m2

Fiziki iş həcmləri

Torpaq işləri (qazma, bitki qatı və tökmə torpaq)
2 050 000 m3
Döşənək lay
85 600 m3
Qırmadaş layı
54 400 m3
Asfaltbeton qarışığı
190 000 ton

Tikinti işlərinə 2021-cı ilin may ayında başlanmışdır.

Tikinti işlərinin 2022-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır.