Zəngilan Beynəlxalq hava limanının tikintisi
2021 - 2022

Texniki göstəricilər

Uçuş-enmə zolağının uzunluğu
3000 m
Uçuş-enmə zolağının eni (çiyinlərlə birlikdə)
60 m
Perronun sahəsi
60 000 m2
Yönəldici yolların sahəsi
23 000 m2

Fiziki iş həcmləri

Torpaq işləri (qazma, bitki qatı və tökmə torpaq)
2 050 000 m3
Döşənək lay
96 800 m3
Qırmadaş layı
63 700 m3
Asfaltbeton qarışığı
208 000 ton

Tikinti işlərinə 2021-cı ilin may ayında başlanmışdır.

Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə 2022-ci il oktyabr ayının 20-də təntənəli açılış mərasimi ilə istifadəyə verilmişdir.