Bitmiş Layihələr

«Azal – Oil» müəssisəsi üçün yolların təmiri - 2004-2005

"Azal-Oil" müəssisəsi üçün avtomobil dayanacağının tikintisi, daxili avtomobil yollarının bərpası və tikintisi, perronun əsaslı təmiri və bərpası, 1№-li təyyarə dayanacağının tikintisi.

Yenidənqurma işlərinə 2004-cü ilin aprel ayında başlanılmışdır. 146 000 m2 örtüyün frezlə profilə salınması, 76 000 m3 torpaq işləri görülmüş, 29 000 m3 döşənək lay salınmış, 46 000 ton qırmadaş qarışığı, 156 000 ton asfaltbeton qarışığı döşənmişdir.

2005-ci ilin dekabırında istismara verilmişdir.