Bakı Aeroportunda yük terminalı istiqamətində yolun tikintisi
2002 - 2004

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yol örtüyünün ümumi sahəsi
32 000 m2
Torpaq işləri
2 480 m3
Döşənək lay
1 538 m3
Qırmadaş qarışığı
3 980 ton
Asfaltbeton qarışığı
5 740 ton

Tikinti işlərinə 2002-ci ilin iyun ayında başlanılmışdır.

Müqavilə üzrə işlər 2004-cü ilin iyun ayında sona çatdırılmışdır.