Bakı Aeroportuna giriş yolunun tikintisi
2001 - 2002

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri

Torpaq işləri
3 500 m3
Döşənək lay
2 500 m3
Qırmadaş qarışığı
2 460 m3
Asfaltbeton qarışığı
13 800 ton

Tikinti işlərinə 2001-ci ilin avqus ayında başlanılmışdır.

Tikinti işlərinə 2002-ci ilin sentyabr ayında başa çatdırılmışdır.