Ruma-Şabats-Loznitsa layihəsi, hissə 1

11 iyul 2023