Professor, texnika elmləri doktoru Əli Musa oğlu Əliyev
(20.05.1933–23.04.2016)

Ehtiramla anırıq

23 aprel 2023