Ruma-Şabats-Loznitsa layihəsi, hissə 1

10 yanvar 2023