“Vranduk-Ponirak” layihəsi. Hissə 4b, 6-cı yamacda qayada qazıntı işləri üçün partlayış prosesi

15 mart 2022