Cortanovci dəmir yolu tunelinin tikintisi,
Serbiya Respublikası
2018 - 2021

Tunelin aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

Tunelin sol borusunun ümumi uzunluğu
1.087,90 m
Çıxış (şimal) portalından çəkilmiş sol tunel borusunun uzunluğu:
Açıq üsulla tikilən tunel tipi
56,0 m
Qazılmış tunel tipi
417,06 m
Tunelin sağ borusunun ümumi uzunluğu
1.156,00 m
Çıxış (şimal) portalından çəkilmiş sağ tunel borusunun uzunluğu:
Açıq üsulla tikilən tunel tipi
81,36 m
Qazılmış tunel tipi
331,65 m
Tunel açılışının faydalı eni
8,07 m
Tunel açılışının faydalı hündürlüyü
7,45 m
Dəmir-beton tağın minimal qalınlığı
30,00 sm

Əsas iş həcmləri:

Tuneldə qazma işləri
74.300,0 m3
Beton
21.000,0 m3
Püskürmə beton
19.500,0 m3
Armatur
2.100,0 t
Polad tağlar
1.900,0 t
Ø114 polad borular (L = 12,00 m)
107.152,0 m
Şüşə lifli ankerlər (d = 32mm, L = 12,00 m)
33.000,0 m
Radial ankerlər (d = 32mm, L = 6,00 m)
13.300,0 ədəd
Mikro svaylar (d = 38mm, L = 5,00 m)
8.100,0 ədəd

Ümumi məlumat

Beograd – Stara Pazova - Novi Sad - Subotica – dövlət sərhəddi iki xətli dəmir yolunun yenidənqurulması, modernləşdirilməsi və tikintisi,
Hissə Stara Pazova – Novi Sad,
Kəsik Cortanovci dəmir yolu tunelinin tikintisi,
Serbiya Respublikası

Cortanovci tunelinin tikintisi
 

Tikinti işləti 2018-ci ilin mart ayında başlanmışdır.

Cortanovci tuneli Beograd – Stara Pazova - Novi Sad - Subotica – dövlət sərhəddi iki xətli dəmir yolunun yenidənqurulması, modernləşdirilməsi və tikintisi, Hissə Stara Pazova – Novi Sad layihəsinə əsasən yüksək sürətli dəmir yolu xəttinin bir hissəsidir. Tunelin bu hissəsində nəzərdə tutulan sürət 200 km/saatdır. Tunelin mürəkkəb geotexniki ərazidə yerləşməsi səbəbindən Cortanovci tuneli hər biri bir xətt olacaq şəkildə iki ayrı tunel borusu ilə dizayn edilmişdir. Tunel borularının ox məsafəsi girişdə 22 m olmaqla çıxış portallarında 18 m-dək azalır.

Müşahidə olunan geotexniki şərait üçün hər iki tunel borusu aşağıdakı tunel quruluş növlərinə görə dizayn edilmişdir:
1. Hər iki tunel borusunun çıxış hissəsində açıq üsulla tikilən tunel tipi;
2. Birinci dərəcəli qoruyucu sistemlə sabitlənmiş qazılmış tunel tipi.

Tikinti işlərini 2021-ci ilin fevral ayında tamamlanmışdır.

Cortanovci tunelinin tikintisi
 

Tətbiq olunan texnologiya

Hazırki geoloji şəraitdə tunel işlərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə yeni Avstriya tunel qazma üsulu tətbiq edilir. Dəmir yolu xəttində planlaşdırılan orta sürət hər günə 0.75 m borudur.