Altıağac - Xızı avtomobil yolunun yenidənqurulması - 2013

Tikinti işlərinə 2013-cü ilin iyul ayında başlanmışdır.

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yolun ümumi uzunluğu - 19,80 km;
Hərəkət zolağının eni - 3,50 m;
Hərəkət zolaqlarının sayı - 2 zolaq;
Yol örtüyünün ümumi sahəsi - 170 000 m2;
Asfaltbeton örtüyünün qalınlığı - 180 mm;
Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq) - 315 000 m3;
Qırmadaş qarışığı - 34 000 m3;
Asfaltbeton qarışığı - 74 000 ton;
Körpülərin sayı - 1 ədəd;
Müxtəlif diametrli drenaj boruları - 1 500 pm;
Qranit səki daşları - 2 600 pm;

Tikinti işlərinin 2016-cı ildə tamamlanması planlaşdırılır.