Bişkek - Oş yolunun 67km-lik Madaniyyat - Calalabad hissəsinin (km507,5- km 574,5) yenidənqurulması - 2019

Tikinti işlərinə 2019-cu ildə başlanmışdır.

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yolun ümumi uzunluğu - 67,00 km;
Hərəkət zolağının eni - 3,75 m;
Hərəkət zolaqlarının sayı - 2 zolaq;
Yol örtüyünün ümumi sahəsi - 791 000 m2;
Asfaltbeton örtüyünün qalınlığı - 130 mm;
Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq) - 798 000 m3;
Döşənək lay - 171 000 m3;
Qırmadaş qarışığı - 205 000 m3;
Asfaltbeton qarışığı - 248 000 ton;
Körpülərin sayı - 9 ədəd;

Tikinti işlərinin 2021-ci ilin iyun ayında tamamlanması planlaşdırılır.