M01 Road Kyiv – Chernigiv – Novi Yarylovychi - 2019

Tikinti işlərinə 2019-cu ilin aprel ayında başlanılması planlaşdırılır.

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yolun ümumi uzunluğu - 80,07 km;
Hərəkət zolağının eni - 3,75 m;
Hərəkət zolaqlarının sayı - 4 zolaq;
Yol örtüyünün ümumi sahəsi - 2 275 681 m2;
Asfaltbeton örtüyünün qalınlığı - 210 mm;
Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq) - 500 000 m3;
Asfaltbeton qarışığı - 1 170 263 ton;
Körpülərin sayı - 8 ədəd;
Piyada keçidləri - 33 ədəd;
Ayırıcı zolaqda iki tərəfli metal məhəccər - 258 921 pm;

Tikinti işlərinin 2021-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır.

Lot 1 – km 18+730 – km 37+000
Lot 2 – km 37+000 – km 61+160
Lot 3 – km 61+160 – km 98+800

Qeyd: Layihə işləri bitmədiyindən həcmlərdə dəyişikliklər ola bilər