M-1 Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi, Lot 2, km 29+900 - km 53+500 - 2018

Tikinti işlərinə 2018-ci ilin iyul ayında başlanmışdır.

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yolun ümumi uzunluğu - 23,60 km;
Hərəkət zolağının eni - 3,75 m;
Hərəkət zolaqlarının sayı - 4 zolaq;
Yol örtüyünün ümumi sahəsi - 520 000 m2;
Asfaltbeton örtüyünün qalınlığı - 290 mm;
Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq) - 2 414 000 m3;
Döşənək lay - 247 000 m3;
Qırmadaş qarışığı - 198 000 m3;
Asfaltbeton qarışığı - 322 000 ton;
Düzbucaqlı d/beton avtomobil tunelləri - 4 ədəd;

Tikinti işlərinin 2020-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır.