Bitmiş Layihələr

Belqrad - Lyig avtomobil yolunun Obrenovac - Ub hissəsində asfalt işləri (km27+300- km40+645) - 2017-2018

Tikinti işlərinə 2017-ci ildə başlanmışdır.

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yolun ümumi uzunluğu - 13,350 km;
Hərəkət zolağının eni - 3,75 m;
Yol örtüyünün ümumi sahəsi - 791 000 m2;
Asfaltbeton örtüyünün qalınlığı - 200 mm;
Asfaltbeton qarışığı - 120 000 ton;

Tikinti işləri 2018-ci ilin Dekabr ayında tamamlanmışdır.