Bitmiş Layihələr

Altıağac - Xızı avtomobil yolunun yenidənqurulması - 2013-2017

Tikinti işlərinə 2013-cü ilin iyul ayında başlanmışdır.

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yolun ümumi uzunluğu - 19,80 km;
Hərəkət zolağının eni - 3,50 m;
Hərəkət zolaqlarının sayı - 2 zolaq;
Yol örtüyünün ümumi sahəsi - 141 200 m2;
Asfaltbeton örtüyünün qalınlığı - 180 mm;
Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq) - 282 000 m3;
Qırmadaş qarışığı - 42 200 m3;
Asfaltbeton qarışığı - 68 000 ton;
Körpülərin sayı - 1 ədəd;
Müxtəlif diametrli drenaj boruları - 1 500 pm;
Tikinti işləri 2017-ci ilin oktiyabr ayında tamamlanmışdır.