Bitmiş Layihələr

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Kompleks yenidənqurma işləri - 2005-2006

Yenidənqurma işlərinə 2005-ci ilin iyul ayında başlanılmışdır.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Kompleks yenidənqurma işləri məqsədilə 158 580 m2 örtüyün frezlə profilə salınması, 36 312 m3 torpaq işləri görülmüş, 13 623 m3 döşənək lay salınmış, 24 000 ton qırmadaş qarışığı, 73 000 ton asfaltbeton qarışığı döşənmişdir.

2006-cı ilin iyununda istismara verilmişdir.