Bitmiş Layihələr

Şəmkir-Qazax avtomobil yolunun yenidənqurulması və təkmilləşdirilməsi - 2004-2006

2004-cü ildə Böyük İpək Yolunun tərkib hissəsi olan uzunluğu 73 km, iki hərəkət zolaqlı "Şəmkir - Qazax avtomobil yolunun bərpası"-na başlanılmışdır (digər yikinti şirkəti ilə konsorsiumda). Şirkət tərəfindən 120 000 m3 torpaq işləri görülmüş, 34 000 m3 qırmadaş qarışığı, 190 000 ton asfaltbeton qarışığı döşənmişdir.

2006-cı il noyabrın 1-də yolun rəsmi açılış mərasimi olmuşdur.