Bitmiş Layihələr

Bakı Aeroportunda yeni yönəldici yolun tikintisi və mühəndis - kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi - 2004-2005

Tikinti işlərinə 2004-ci ilin yanvar ayında başlanılmışdır.

Tikinti zamanı 21 600 m2 asfalt örtüyü frez maşını ilə profilə salınmış, 17 800 m3 torpaq işləri görülmüş, 7 000 m3 döşənək lay, 12 300 ton qırmadaş qarışığı, 25 000 ton asfaltbeton qarışığı döşənmişdir.

Müqavilə üzrə işlər 2005-ci ilin may ayında başa çatdırılmışdır.