Bitmiş Layihələr

Bakı Aeroportunda yük terminalı istiqamətində yolun tikintisi - 2002-2004

Tikinti işlərinə 2002-ci ilin iyun ayında başlanılmışdır.

Ümumi sahəsi 32 000 m2 olan yolun tikintisi zamanı 2 480 m3 torpaq işləri görülmüş, 1 538 m3 döşənək lay, 3 980 ton qırmadaş qarışığı, 5 740 ton asfaltbeton qarışığı döşənmişdir.

Müqavilə üzrə işlər 2004-cü ilin iyun ayında sona çatdırılmışdır.