Bitmiş Layihələr

Bakı Aeroportuna giriş yolunun tikintisi - 2001-2002

Tikinti işlərinə 2001-ci ilin avqus ayında başlanılmışdır.

Şirkət tərəfindən 3 500 m3 torpaq işləri görülmüş, 2 500 m3 döşənək layı, 2 460 m3 qırmadaş qarışığı, 13 800 ton asfaltbeton qarışığı döşənmişdir.

Tikinti işlərinə 2002-ci ilin sentyabr ayında başa çatdırılmışdır.