Ruma-Şabats-Loznitsa layihəsi, hissə 2

18 August 2022