"Made in AZERBAIJAN" - №25 May-İyun 2008

Azərbaycan nəqliyyat sektoru beynəlxalq səviyyəyə yüksəlir