Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Torpaq işləri
2 100 000 m3
Çınqıl-qum qarışığı
310 000 ton
Qırmadaş qarışığı
189 000 ton
Asfaltbeton qarışığı
271 000 ton
Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanının açılışı
 

Tikinti işlərinə 2011-ci ilin fevral ayında başlanılmış və həmin ilin noyabrın 17-də bütün müasir standartlara cavab verən yeni Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanı istifadəyə verilmişdir.

Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanının açılışı
 

Hava limanının uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3 600 m, eni isə 60 m-dir. Yönəldici yolun sahəsi 26 000 m2, perronun sahəsi 100 000 m2. Hava limanı çəkisi 400 tona qədər olan təyyarələri qəbul etmək imkanına malikdir. Qeyd edək ki, Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanı saatda 200 sərnişinə xidmət edə biləcəkdir.

Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanının açılışı