Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Torpaq işləri
219 000 m3
Çınqıl-qum qarışığı
75 000 ton
Qırmadaş qarışığı
50 000 ton
Asfaltbeton qarışığı
79 000 ton
Qapalı drenaj işləri
658 pm

Zaqatala Hava Limanının aerodrom ərazisinin, yük terminalının ətrafının, vağzalyanı meydanın və hava limanına giriş yolunun yenidənqurulması.

Yenidənqurma işlərinə 2006-cı ilin avqust ayında başlanılmışdır.

Uçuş-enmə zolağının (80 763 m2), perronun (10 450 m2), yönəldici yolların (2 743 m2), hava limanına giriş yolunun və daxili yolların (19 496 m2) yenidənqurulması aparılmışdır.

19 sentyabr 2008-ci ildə hava limanının istismara verilmə mərasimi keçirilmişdir.