Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Torpaq işləri
750 000 m3
Çınqıl-qum qarışığı
230 000 ton
Qırmadaş qarışığı
125 000 ton
Asfaltbeton qarışığı
214 000 ton
Qapalı drenaj işləri
9 000 pm

Lənkaran Hava Limanının aerodrom ərazisinin, yük terminalının ətrafının, vağzalyanı meydanın və hava limanına giriş yolunun yenidənqurulması.

Yenidənqurma işlərinə 2006-cı ilin mart ayında başlanılmışdır.

Uçuş-enmə zolağının (210 789 m2), yönəldici yolların (40 267 m2), hava limanına giriş yolunun (18 330 m2), yük terminalının (33 648 m2) yenidənqurulması aparılmışdır,

Torpaq yatağının dayanıqlığını artırmaq məqsədilə 240 000 m2 geoqrid döşənmişdir.

2008-ci ilin 08 oktyabrında hava limanı istismara verilmişdir.