Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Kompleks yenidənqurma işləri
2005 - 2006

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Örtüyün frezlə profilə salınması
158 580 m2
Torpaq işləri
36 312 m3
Döşənək lay
13 623 m3
Qırmadaş qarışığı
24 000 ton
Asfaltbeton qarışığı
73 000 ton

Yenidənqurma işlərinə 2005-ci ilin iyul ayında başlanılmışdır.

2006-cı ilin iyununda istismara verilmişdir.