Bakı Aeroportunda ağır tipli (400 ton və yuxarı olan) təyyarələr üçün perronun və sükan yollarının tikintisi
2003 - 2005

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Örtüyün frezlə profilə salınması
77 000 m2
Torpaq işləri
69 400 m3
Döşənək lay
97 000 m3
Qırmadaş qarışığı
68 000 ton
Asfaltbeton qarışığı
56 000 ton

Yenidənqurma işlərinə 2003-cü ilin dekabr ayında başlanılmışdır.

2005-ci ilin fevralında istismara verilmişdir.