Bakı - Quba avtomobil yolunun 3-8 km hissəsinin yenidənqurulması
2003

Tikinti işlərinə 2003-cü ilin avqust ayında başlanılmışdır.

Ümumi sahəsi 130 000 m2 olan yolun əsaslı təmiri zamanı 28 200 ton asfaltbeton qarışığı döşənmişdir.

Müqavilə üzrə işlər həmin ilin noyabr ayında sona çatdırılmışdır.