Səngəçal terminalı ərazisində daxili yolların tikintisi
2002 - 2004

Tikinti işlərinə 2002-ci ilin avqust ayında başlanılmışdır.

"Azfen" BM-in sifarişi ilə Səngəçal terminalı ərazisində ümumi ərazisi 12 000 m2 olan daxili yol tam konstruksiyada yüksək keyfiyyətlə tikilib istifadəyə verilmişdir. 8 100 ton asfaltbeton qarışığı döşənmişdir.

Müqavilə üzrə işlər 2004-cü ilin aprel ayında sona çatdırılmışdır.