Ruma-Şabats-Loznitsa layihəsi, hissə 2

18 avqust 2022