Bakı Aeroportunda yeni yönəldici yolun tikintisi və mühəndis-kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi
2004 - 2005

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Örtüyün frezlə profilə salınması
21 600 m2
Torpaq işləri
17 800 m3
Döşənək lay
7 000 m3
Qırmadaş qarışığı
12 300 ton
Asfaltbeton qarışığı
25 000 ton

Tikinti işlərinə 2004-ci ilin yanvar ayında başlanılmışdır.

Müqavilə üzrə işlər 2005-ci ilin may ayında başa çatdırılmışdır.