Bişkek - Oş yolunun 67km-lik Madaniyyat - Calalabad hissəsinin (km507,5- km 574,5) yenidənqurulması,
Qırğız Respublikası
2019 - 2021

Tikinti işlərin xəritəsi

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yolun ümumi uzunluğu
67,00 km
Hərəkət zolağının eni
3,75 m
Hərəkət zolaqlarının sayı
2 zolaq
Yol örtüyünün ümumi sahəsi
791 000 m2
Asfaltbeton örtüyünün qalınlığı
130 mm
Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq)
798 000 m3
Döşənək lay
171 000 m3
Qırmadaş qarışığı
205 000 m3
Asfaltbeton qarışığı
248 000 ton
Körpülərin sayı
9 ədəd

Tikinti işlərinə 2019-cu ildə başlanmışdır.

Tikinti işlərinin 2021-ci ilin iyun ayında tamamlanması planlaşdırılır.