«Azal – Oil» müəssisəsi üçün yolların təmiri
2004 - 2005

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Örtüyün frezlə profilə salınması
146 000 m2
Torpaq işləri
76 000 m3
Döşənək lay
29 000 m3
Qırmadaş qarışığı
46 000 ton
Asfaltbeton qarışığı
156 000 ton

"Azal-Oil" müəssisəsi üçün avtomobil dayanacağının tikintisi, daxili avtomobil yollarının bərpası və tikintisi, perronun əsaslı təmiri və bərpası, 1№-li təyyarə dayanacağının tikintisi.

Yenidənqurma işlərinə 2004-cü ilin aprel ayında başlanılmışdır.

2005-ci ilin dekabırında istismara verilmişdir.