Keyfiyyət siyasətimiz

Sifarişçilərin məmnunluğunu təmin edəcək idarəetmə mədəniyyətinin formalaşmasına yönəlmiş keyfiyyət siyasətimiz şirkət büdcəsinin məqsədəuyğun istifadə edilməsi, işçilərin vəzifə borclarını yüksək səviyyədə yerinə yetirməsi, bütün idarəçilik və sənədləşdirmə mərhələlərinin inkişaf etdirilməsini əks etdirir.

Bu idarəetmə mədəniyyətinə sahib olmaq üçün şirkətimiz aşağıdakı prinsipləri əsas götürür:

  • Sifarişçi tələbatını dərindən öyrənərək, bu tələbatı ən uyğun büdcə ilə rəqiblərimizdən əvvəl ödəmək.
  • Vəzifə səlahiyyətlərini və məsuliyyətini dərk edən mütəxəssislərin yetişdirilməsi istiqamətində konkret addımlar atmaq.
  • Digər şirkətlərlə əməkdaşlığı daha da genişləndirmək.
  • İşçilərimizin texniki bilik və bacarıqlarını kurslar, təlimlər vasitəsilə inkişaf etdirib beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis kimi formalaşmasına və təcrübələrinin artırılmasına nail olmaq.
  • Daim öyrənmək və inkişaf etmək prinsipini həyata keçirmək.
  • Nəticə olaraq şirkətimiz, əməkdaşlarının bacarıqlarını daim inkişaf etdirərək, uğurlarını qiymətləndirməyi, yüksək səviyyədə xidmət göstərməyi və beynəlxalq miqyasda nümunəvi yol tikinti şirkəti olmağı qarşısına məqsəd qoyur.
  • Hər il İSO 9001:2008, İSO 14001:2004 və OHSAS 18001:2007 standartlarının tələblərinə əsasən illik daxili audit həyata keçirərək idarəetmə sistemimizin effektivliyini artırmaq.

Biz nə təklif edirik

Sertifikatlarımız

ISO 9001:2015

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

ISO 10023:2005